Blog Desactualitzat


ATENCIÓ - Aquest Blog ja no està actiu.


A partir d'ara ens trobareu a la nova pàgina de UGT Sopra Steria: http://ugt-cat.net/soprasteria/


UGT Informa #02/2019: Electrosensibilitat i IPC

Benvolgudes companyes, Benvolguts companys,

Us informem dels darrers temes d’interès,

L'electrosensibilitat ja té consideració d'accident de treball.

Hi ha persones que davant l'exposició a camps electromagnètics no ionitzants, presenten una resposta biològica particular anomenada electrohipersensibilitat. Ara, el Jutjat Social número 1 de Saragossa ha determinat que l'electrosensibilitat que patia un treballador va ser originada únicament i exclusivament per la seva activitat laboral i, per tant, les incapacitats temporals (IT) que ha tingut aquest treballador des de 2014 tenen caràcter laboral i s'han de considerar com a accident de treball.

Per a més informació podeu accedir al següent enllaç [link].


Un 10,5% menys de capacitat adquisitiva en els darrers 10 anys.

Respecte al mes de novembre, la variació de preus ha disminuït un 0,3% a Catalunya i un 0,4% a l'Estat, mentre la taxa interanual s'ha situat en un 1,4 i un 1,2%, respectivament. En els darrers anys, els catalans i les catalanes hem perdut un 10,5% de capacitat adquisitiva. L'any passat els salaris només van recuperar-se un 1%. 

Per a més informació podeu accedir al següent enllaç [link]Secció Sindical de la UGT Sopra Steria

 

UGT Informa #01/2019: INFORMACIÓ IMPORTANT IRPF: Escoles bressol / Maternitat / Treballs extrangers

Benvolgudes companyes, Benvolguts companys,

Us informem dels darrers temes d’interès,
 
Deducció despeses d’escola bressol.
Nota sobre la "Declaració informativa per despeses en llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats", model 233
 
Les dones amb fills menors de 3 anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o aliè i estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, poden minorar la quota diferencial del seu IRPF fins a 1.000 euros anuals si satisfan despeses en llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats.
 
L'any en què el fill menor compleixi tres anys, podran aplicar la deducció respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior a aquell en què pugui començar el segon cicle d'educació infantil.
 
La declaració informativa (model 233) per despeses en llars d'infants o centre d'educació infantil autoritzats han de presentar-la EXCLUSIVAMENT les llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats. EN CAP CAS han de presentar-la els pares / tutors.
 
Per a la pràctica d'aquesta deducció estatal no cal aportar cap justificant emès per la llar d'infants o centre d'educació infantil autoritzat.
 
La presentació d'aquesta declaració informativa es realitzarà en el mes de gener, no obstant això, aquest any podrà presentar fins al 15 de febrer.
 
Per a més informació podeu accedir al següent enllaç:
 
 
 
IRPF de la prestació per maternitat/paternitat.
 
Posem al vostre coneixement, que Hisenda ha començat al gener del 2019 a abonar les quantitats d’IRPF retingudes per la prestació de maternitat dels anys 2014 i 2015.
 
A mes, aquest mes de gener també teniu disponible a la web d’Hisenda els formularis per poder demanar la recuperació de l’IRPF de les prestacions del anys 2016 i 2017.
 
 
 
 
Article 7p de la Llei de IRPF - Exempció d’IRPF per treballs efectius realitzats a l’estranger
És molt important que tingueu en compte que la responsabilitat de presentar correctament les dades dels períodes d’exempció per treballs realitzats a l’estranger recau tant en vosaltres com en l’empresa. Així doncs, si se us han aplicat l'exempció d'IRPF us recomanem que:
 
- Reviseu que les dates o períodes siguin correctes
- Guardeu còpia dels comprovants de les despeses corresponents a aquestes dates, com ara transport, allotjament,...
D'aquesta manera si algun dia Hisenda us requereix justificants els tindreu disponibles.
 
 
 
Secció Sindical de la UGT Sopra SteriaUGT Informa #24/2018 - Revisió de Categories

Benvolgudes companyes, Benvolguts companys,

Us informem dels darrers temes d'interès,
Revisió de Categories
Com bé sabeu no fa molt hem tingut canvis en les categories professionals adaptant-les al nou conveni. Hem pogut comprovar que en alguns casos, les funcions que es realitzen no es corresponen a la categoria professional del nostre contracte. Si creeu que esteu afectats per aquest tema, heu de sol·licitar a l'empresa que reconegui la vostra categoria professional en reconeixement al vostre treball.

Des de la secció sindical d'UGT estem fomentant que es realitzi aquest reconeixement. Recordar-vos que pels afiliats, en cas necessari teniu assistència Jurídica.


Secció Sindical de la UGT Sopra Steria

seccion.sindical.ugt@soprasteria.com