Comunicació de la Secció Sindical de U.G.T.

Benvolgudes companyes, benvolguts companys,

Seguint en la nostra línia, en la que fem prevaldre sempre el diàleg, us volem posar 
al corrent de les següents novetats:
      
     • Hem sol·licitat a l'empresa en reunions que es van iniciar a mitjans de desembre
       passat que seria molt convenient, en la línea de l'actuació que es va indicar a les
       reunions de llançament de principis d'any, que les actualitzacions i les puges de
       sous facin com a conseqüència de les avaluacions PAP i CRH. 
       Fruit d'aquest diàleg, l'empresa ens ha comunicat que destinarà el 1,78% de la
       massa salarial de l'agencia de Barcelona a revisions de sous. 
       Aquestes millores beneficiaran finalment al 30% de la plantilla de Barcelona 
      (uns 60 treballadors).
       En les avaluacions CRH s'ha ponderat el potencial dels treballadors més joves, 
       els salaris més baixos i les persones amb un rendiment excel·lent.
       Aquestes revisions son imminents i quedaran incloses dintre de la nòmina de
       gener.

       • Com ja deveu saber, el Govern obliga a partir de primers d'any a fer constar 
       els tiquets restaurant a la nòmina i fer-los cotitzar a la Seguretat Social. És per 
       això que estem negociant amb l'empresa per tal que no repercuteixi aquest 
       cost del 33% sobre el treballador.
       El que si que ens repercutirà es la part de cotització del treballador, cosa que 
       ens farà baixar el líquid mensual en, aproximadament, entre 5 i 8 euros.

Secció Sindical UGT Sopra Group Informàtica.
ugt.sopragroup@gmail.com