UGT Informa - #22/2017 - Ajut Económic Anual per Estudis

         AJUDA ANUAL DE 218€ PER ESTUDIS

Benvolgudes companyes i companys,

En virtut a l'article 14 del Conveni Col·lectiu Sectorial, al qual està adherit SOPRA, tots els treballadors tenim DRET a sol·licitar fins a 218,10€/any de la bossa de formació de l'empresa per a la nostra formació professional, sempre amb les següents condicions:
    · Els estudis han de ser d'interès per l'empresa.
        Aquest interès es genèric per qualsevol àmbit de l'empresa, sigui en el mateix lloc de treball, sector o divisió o per exemple qualsevol que estigui en el pla de formació o sigui un requeriment en qualsevol contractació.
    · L'ajut pot ser denegat en base a falta d'aprofitament anterior.
        Aquest punt fa referencia a l'abandonament o suspensió d'una formació que s'hagi realitzat amb anterioritat aprofitant aquesta ajuda.

Al Novembre, els dies 9 i 22 de 9:00 a 13:00 hores i els dies 15 i 29 de 14:00 a 17:00 hores estarem a la sala 745 de la setena planta, davant de la cafeteria, per resoldre qualsevol dubte relacionat amb aquesta ajuda i proporcionar-vos els documents necessaris per sol·licitarla.

Per demanar aquest ajut s'han de fer els següents tràmits:
    1.- Omplir 3 copies de la sol·licitud i entregar una a l'empresa, una altra per el treballador   (signada i segellada per l'empresa) i una altra per el seguiment d'UGT.
    2.- Esperar 15 dies per rebre resposta. En cas negatiu, insistir-hi fins rebre resposta per escrit.
    3.- En cas de resposta injustificada, des de l'UGT treballarem per defensar els vostres drets.

Si eu fet qualsevol estudi aquest any o penseu fer-ho l’any que bé, no us ho penseu i demaneu aquesta ajut que us correspon en virtut del Conveni Col·lectiu Sectorial. L’UGT us ajudarà  a aconseguir-lo i realitzarà les acciones pertinents per que l’empresa reconegui els vostres drets.

US HI ESPEREM!!!!


ADVERTENCIA
L'empresa pot demanar justificació de la despesa econòmica de la formació, així doncs, caldrà guardar rebuts, factura o similars.


ARTICLE 14. BOSSA D'ESTUDIS.
Tots els treballadors podran sol·licitar a l'empresa una bossa anual de 218,10€ per formació professional que li serà reconeguda en funció del aprofitament anterior i de l’interès dels estudis per l'empresa.

Ja sabeu que estem a la vostra disposició per tot allò que ens vulgueu consultar.
Secció Sindical de la UGT SopraSteria Informàtica BCN