Sopra precaritza als seus treballadors


Companys i companyes.

Volem informar-vos que el dimecres 7 el comitè va fer un acte de protesta, en els mateixos termes que els "dijous rojos", davant del Kick-off que es va organitzar a la porta de la Sala Razzmatazz. La protesta tenia com a objectiu principal fer visible les reivindicacions a la direcció i a persones alienes a l'empresa que hi assistien, així com al mateix temps, fer palesa la protesta als companys desplaçats als clients que hi van assistir i que no poden participar a les accions que es fan davant de l'oficina.
 
No era la nostra intenció, en cap cas, assenyalar a cap persona que hi assistís, donat que, tot i el boicot que vam proposar, respectem profundament la lliure decisió de cada persona.

 
Seguim a l'espera de resposta a la nostra contra-proposta feta a l'empresa el passat dijous, 1 de març. 
 
Dir-vos que com sempre continuarem treballant per millorar les condicions laborals de tothom!!
 
 
Comité d'empresa Sopra Steria Barcelona.