Comunicació conveni sectorial. Secció Sindical de la UGT informa:

Bon dia companyes i companys,

Aquest dilluns la UGT del sector TIC va assistí a la reunió de conveni, per primer cop va ser una reunió productiva, es van tractar temes de desplaçaments, són els desplaçaments fora del lloc habitual de treball...

També el tema de guàrdies i torns. On s’ha demanat que les guàrdies siguin voluntàries, remunerades les intervencions i la disponibilitat… 

En quan el treball a torns es va demanar que els torns de matí i tarda i l'horitzontals també es consideressin com a tals per tal de cobrar-les.

Salutacions,

Secció Sindical UGT Sopra Informàtica.