Per contactar amb els delegats de la UGT de Sopra

Benvolgudes companyes, benvolguts companys,

Per contactar amb els delegats de la UGT de Sopra:

o    Jordi Bauzà: jordi.bauza@sopra.com
      93 242 31 12
o    Àlex Gàmez:  alejandro.gamez@sopra.com
      93 228 33 30
o    Xavier Maria: xavier.maria@sopra.com
      93 242 31 47
o    Jordi Riera: jordi.riera@sopra.com
      93 242 31 39
o    Joaquim Suñé: joaquim.sune@sopra.com (Delegat Sindical LOLS) 
      93 242 30 62

Una cordial salutació. 

Secció Sindical UGT Sopra Informàtica.