La Secció Sindical de la UGT de Sopra Informàtica informa:


Benvolgudes companyes, benvolguts companys,

En els propers dies us arribarà informació de l'empresa respecte que es farà una avaluació de riscos d'origen psicosocial. Es tracta d'una enquesta que us arribarà en un qüestionari tipus test que, un cop impresa i emplenada, es pot dipositar en unes urnes a la recepció d'una forma totalment anònima. Els companys i companyes que estiguin desplaçats en clients podran tornar el qüestionari en sobre tancat al seu responsable o coordinador, per garantir la confidencialitat.
 
L'avaluació psicosocial és una eina per millorar l'ambient i la qualitat de la feina que, posada a disposició dels serveis de prevenció de l'empresa, permet detectar riscos que poden afectar la salut de la persona, com ara estrès, ansietat, desorganització en el treball, càrrega excessiva de treball, pressió en la presa de decisions, etc.

L'última enquesta es va realitzar el 2013 i va comptar amb una participació del 13,50%, taxa que considerem clarament insuficient.

Des de la Secció Sindical de la UGT us convidem a participar en la campanya, és anònima, senzilla de realitzar i no us portarà gaire estona.

Quedem a la vostra disposició si sorgís algun dubte o necessiteu algun aclariment.


Secció Sindical de l'UGT Sopra Informàtica.