La Secció Sindical de la UGT de Sopra Informàtica informa:

Benvolgudes companyes, benvolguts companys,
El 15 de juliol tots els delegats del comitè vam rebre un correu en el que s’informava de la baixa de dos delegats del sindicat CCOO, també s’indicava que aquests dos delegats continuen com a delegats del comitè en qualitat d’independents.
Davant d’això el dia 21 de juliol vam suggerir a la Secció Sindical de CCOO que, ja fos des de la mateixa Secció, o bé, des del Comitè, calia comunicar aquest canvis a tot el personal.
El mateix dia vam tenir resposta de CCOO dient-nos: "no ha habido ningún cambio en el comité de empresa, pues sigue habiendo 5 delegados elegidos por CCOO y 4 delegados por UGT, con todo lo que implica ser miembro electo de una lista”.
Volem informar que la condició de delegat és personal i, que una vegada eliminada la disciplina de la secció sindical, el delegat es lliure d’obrar en consciència.
Des de la Secció Sindical de la UGT únicament volem posar aquests fets en coneixement de tothom, perquè creiem que els canvis en el comitè d’empresa són prou importants com per no mantenir-los ocults.


Secció Sindical de la UGT Sopra Informàtica. 
Seccion.Sindical.UGT@soprasteria.com