La Secció Sindical de la UGT de Sopra Informàtica informa:

Benvolgudes companyes, benvolguts companys,

A partir d’ara, de tant en tant rebreu un correu com aquest amb la finalitat d’anar-vos explicant el que fem i el que intentem fer des de la nostra Secció Sindical de la UGT.

Segurament la majoria de persones penseu que els sindicats no serveixen per res.. però penseu-ho bé, tant si sou personal de direcció com si sou personal de plantilla, i veureu que no és així. Cal, com a mínim, una via de comunicació entre tothom, i també cal que algú tingui cura de que la relació laboral compleixi les lleis i normatives vigents.  Dit això, passem a explicar-vos els darrers temes que hem parlat o que s’estan parlant en aquests moments.

* Pel que fa a la proposta que vam fer referent als ordinadors obsolets, des dels serveis centrals han dit que ja està tot organitzat per fer-ne donació a diverses ONGs de Madrid, donant per tancada la negociació.

* Sobre el pla d’evacuació, hem exposat com va anar la darrera simulació efectuada i hem reclamat algunes accions correctores. També hem reclamat que es corregeixi la posició dels extintors de l’escala. Així mateix hem fet constar que cal redactar el Pla d’Autoprotecció de l’Edifici (PAU) i incloure un desfibril·lador i la formació a les persones que pertoqui. L'empresa ens ha comunicat que aquest estiu la propietat de l'edifici realitzarà les reformes necessàries per a pal·liar els defectes trobats.

* Recentment hem rebut la comunicació de l’empresa sobre el trasllat a les nostres oficines del carrer Casanova d’un servei d’operació 24x7. Els treballadors que presten aquest servei estaran vigilats amb circuit d’imatge que presumiblement en tindrà accés el client. Pensem que aquesta mesura es desproporcionada. La nostra Secció Sindical hi mostra la seva total oposició i així ho farem constar a la pròxima reunió del Comitè d’Empresa. Aquest tema està sobre la taula, us informarem de la seva resolució.

* Pel que fa a les despeses de viatge, vam reclamar que quedés clar que es pot demanar una bestreta, ja que algunes persones –sobretot del Centre de Serveis- havien d’avançar una quantitat elevada. Això s’ha tingut en compte, ja que fa pocs dies haureu vist el correu “Travel & Expense” on s’explica com demanar un avançament.

* En relació al Centre de Serveis:
    - Hem reclamat que disposin de pantalles i teclats per aquelles persones que han de treballar moltes hores en portàtils o en pantalles de mida petita.
    - També hem parlat amb direcció per tal que revisin que es facin les compensacions de dies festius treballats i hores extraordinàries conforme a la llei.

* El tema d’autorització de les vacances: segons la llei cal que ens les aprovin al menys amb dos mesos d’antelació. Ens consta que en alguns casos no s’està complint, si és el teu cas, ens ho pots fer saber.

* Hem demanat informació, diverses vegades, de les pujades salarials de primers de 2016 i l’empresa es nega a donar-nos aquesta informació estadística i per trams i sexe, quantes persones han tingut augment de sou, quins criteris s’han seguit,... i tanta informació com puguem obtenir per tal de lluitar perquè sigui just i arribi al màxim de persones. Continuarem insistint, ara incloent les revisions de juny.

* També hem demanat que al F2F s’inclogui informació relativa al trasllat entre centres de treball perquè si alguna persona hi té interès sàpiga com procedir. Hem aportat criteris a tenir en compte a l’hora de valorar-ho, com ara temes de conciliació familiar...

* En aquestes dates s’estan efectuant revisions mèdiques. El correu que envien inclou informació de les proves que ens faran, així com l’adreça de correu de la tècnic de prevenció de Sopra per enviar la vostra opinió i valoració del servei. Si quan hi aneu considereu que no us han atès satisfactòriament, escriviu per indicar-ho, és la única manera de saber-ho i de que tinguem un servei de qualitat.

* Una pregunta freqüent és el tema de l’assistència a exàmens. Segons l’Estatut dels Treballadors, article 23, el treballador té dret a permís pagat per assistir a exàmens si està cursant amb regularitat estudis que li permetin obtenir un títol acadèmic o professional.

Hi ha més temes sobre la taula, i més idees que tenim, i que anirem explicant a mesura que es materialitzin o bé que s’esfumin!
Sapigueu que sempre podeu comptar amb nosaltres si teniu algun dubte o us trobeu en una situació en la qual no sabeu com actuar. Al peu trobareu les nostres dades de contacte.

Estem oberts a escoltar idees que pugueu aportar, i a rebre-us al nostre equip, que de feina a fer n’hi ha molta.

  o Lídia Esparraguera: lidia.esparraguera@soprasteria.com (Delegada LOLS).          
    93 242 31 42


  o Xavier Maria: xavier.maria@soprasteria.com (Secretari General).
    93 242 31 47soprasteria.com

  o Jordi Riera: 
 jordi.riera@soprasteria.com (Prevenció i Seguretat Laboral).
    93 242 31 39

  o Àlex Gàmez: 
alejandro.gamez@soprasteria.com (Organització).
    93 228 33 30

  o Joaquim Suñé: 
joaquim.sune@soprasteria.com (Acció Sindical).
    93 242 30 62


Secció Sindical de la UGT Sopra Informàtica.